Súťaž o najlepšieho vrchára

Bystrický anjel má aj svoju súťažnú časť

Nejde o klasické preteky, avšak v kategórii mužov aj žien sa bude na spolu 11 vrchárskych prémiách súťažiť o body. Jazdec, ktorý v súčte získa najvyšší počet bodov, sa stane víťazom súťaže o najlepšieho vrchára. Prví traja jazdci v poradí získajú diplomy a vecné ceny.

Táto súťaž je dobrovoľná a ak nechcete, nemusíte sa na nej zúčastniť. Každé stúpanie môžete ísť tempom, aké vám vyhovuje.

Samotné vrchárske prémie, ich parametre a bodové hodnotenie sú uvedené nižšie. Prémie č. 1 až 3 a prémie č. 9 až 11 nasledujú v krátkom slede za sebou, a preto sú začlenené do jedného súťažného úseku. Každý súťažný úsek alebo samostatnú prémiu odštartuje organizátor pohybujúci sa priamo v pelotóne. Na vrchole každej prémie je vyznačená cieľová čiara.

Selce

2,3 km | 122 m | 4,2 % | 9,9 % max
10 – 8 – 5 – 3 – 1

Podkonice 1

0,9 km | 63 m | 6,8 % | 9,2 % max
10 – 8 – 5 – 3 – 1

Podkonice 2

0,6 km | 33 m | 4,9 % | 7,6 % max
5 – 3 – 1

Nemce

2,3 km | 106 m | 4,3 % | 7,3 % max
10 – 8 – 5 – 3 – 1

Kordíky

6,5 km | 407 m | 5,8 % | 12,2 % max
20 – 15 – 10 – 8 – 5 – 3 – 1

Malachov

5,6 km | 189 m | 3,3 % | 6,1 % max
10 – 8 – 5 – 3 – 1

Rakytovce

0,5 km | 26 m | 4,0 % | 5,9 % max
5 – 3 – 1

Čerín

1,5 km | 51 m | 3,2 % | 4,8 % max
5 – 3 – 1

Poniky

2,4 km | 117 m | 4,8 % | 9,3 % max
10 – 8 – 5 – 3 – 1

Môlča

4,5 km | 157 m | 2,6 % | 8,1 % max
10 – 8 – 5 – 3 – 1

Horná Mičiná

2,2 km | 89 m | 4,0 % | 5,6 % max
10 – 8 – 5 – 3 – 1